Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/92069 Soruşturma sayılı dosyası kapsamında, tahkikat mercilerinin talebi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. maddesi uyarınca Ankara Barosu CMK Uygulamaları Merkezi tarafından müdafii olarak Ankara Barosu avukatlarından 24877 sicil numaralı Av. Fadime Eymir görevlendirilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın anılan 2018/92069 sayılı soruşturma dosyasının şüphelisinin nöbetçi sorgu hakimliğine sevk edilmesi üzerine, 09.11.2018 günü, Ankara Adliyesi’nde Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonu önüne gelen görevli Av. Fadime Eymir, dosyayı soruşturma mercileri adına takip etmekte olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği’nde görev yaptığı bilinen bir kolluk personeli tarafından önce sözlü hakarete maruz kalmış ve akabinde adliye koridorunda darp edilmiştir. Meslektaşımızın elbisesinin parçalandığı ve kendisinin de yaralandığı bu vahim olay nedeni ile sorumlular hakkında meslektaşımız tarafından Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na hemen aynı gün suç duyurusunda bulunulmuştur. Avukat Hakları Merkezi üyesi 29161 sicil numaralı Av. Büşra PAMUKÇU ile Ankara Barosu Yönetim kurulu üyeleri Av. Burcu Mine GARGIN ve Av. Güzin TANYERİ de derhal olay yerinde hazır bulunmuşlar, darp edilen meslektaşın Adli Tıptan rapor alma ve savcılık şikayeti esnasında yanında olmuşlardır. Şikayet, 2018/202154 Soruşturma numarası ile derdesttir.

Başına gelen kolluk şiddetini görevlendirildiği dosya sorgu zaptına geçirmek isteyen Av. Fadime EYMİR’ in bu talebinin sorgu hakimi tarafından reddedilmesi üzerine sorgu hakimi ile bu konu hakkında görüşmek için duruşma salonuna girmek isteyen Avukat Hakları Merkezi üyesi Av. Büşra PAMUKÇU, mübaşir ve bir görevli tarafından yaka paça duruşma salonundan dışarıya çıkarılmış ve üzerine kapatılan kapının koluna çarpması neticesi yaralanmış olup meslektaşımızın konu ile ilgili şikayeti 2018/202168 soruşturma numarası ile derdesttir.

Hiç kuşku yok ki Av. Fadime Eymir’in yerine getirdiği görevlendirme; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 1. maddesi ve 5271 sayılı CMK ilgili maddeleri uyarınca bir kamusal hizmettir. Aynı şekilde, Avukat Hakları Merkezi üyeleri görevlerini yaparken Ankara Barosu Başkanının 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ nun 97. maddesinin 6. bendindeki görevini yerine getirmek üzere Baro Başkanı adına hareket etmektedirler. Kamusal bir hizmeti yerine getirmek üzere Ankara Barosu eliyle görevlendirilmiş meslektaşlarımızın maruz kaldığı saldırılar, öncelikle mesleğimize ve devamında kurumumuza yapılmıştır.

Meslektaşımız Av. Fadime EYMİR’ e yönelik fiziksel saldırıdan dolayı hakkında şikayetçi olunan şüpheli kolluk personelinin kimlik bilgisinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilinmemesi mümkün değildir. 2018/202154 Soruşturma sayılı tahkikat haricinde, anılan görevli kolluk personeli hakkında idari başvurularda da bulunulabilmesi için şüpheli saldırganın kimlik bilgilerinin ivedilikle Ankara Barosu’ na ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ na bildirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, meslektaşımız Av. Büşra PAMUKÇU’ ya yönelik saldırıyı gerçekleştiren adliye personelinin de kimlik bilgilerinin, Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından savcılık dosyasına ve Baro Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda;

1- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği’nde avukatlık mesleğinin gereklerini yerine getirmek üzere, hem de kurumumuz Ankara Barosu eliyle görevlendirilen bir meslektaşımıza yönelik bu saldırının açığa çıkartılması için gerekli çabanın muhakkak gösterileceğine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından idari tahkikatın derhal başlatılacağına ve şüphelinin kimlik bilgileri de dahil tüm idari tahkikat bilgisinin hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, hem de kurumumuza ivedilikle bildirileceğini umuyoruz. Öte yandan, idari tahkikatın başlatılmaması ve istenen bilginin verilmemesi şüpheli saldırgan hakkında soruşturma yapılmasının engellenmesine yönelik bir tercih ve idari bir tasarruf olacaktır. Böylesi hukuksuz bir idari tasarrufun da, başka görevlendirmeler kapsamında meslektaşların da karşılaşması tehlikesi karşısında Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği’nde avukatlık hizmetinin yerine getirilmesi mümkün değildir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesinin 1, 4, 20 ve 21. fıkraları uyarınca Ankara Barosu üyelerini, Baro Yönetim Kurulu meslektaşlarını ve bir bütün olarak da insan haklarını korumakla görevlidir. Aynı yasanın 57. maddesi uyarınca bu zorunluluk diğer yargı mensupları için de geçerlidir. “09.11.2018 tarihli saldırının benzerlerinin bir daha asla yaşanmamasına yönelik bir teminat ve saldırıya dair hassasiyetin bir göstergesi olarak 2018/202154 soruşturma sayılı dosyanın şüphelisi kolluk personelinin kimlik bilgilerinin derhal Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Ankara Barosu’na yazılı olarak bildirilmesi ve İstenilen bilgi verilmek suretiyle idari ve cezai tahkikatların ilerlemesi sağlanana dek, kurumumuz eliyle görevlendirilecek diğer meslektaşların beden bütünlüğü, can güvenliği ve mesleğin onuru ile yapılabilmesine yönelik koşulların sağlanamıyor olduğu kabul edilecektir. Görevlendirilen meslektaşlarının can güvenliğini korumak ve mesleğin gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yukarıdaki Avukatlık Kanunu’ na ve evrensel hukuk ilkelerine uygun talebimiz karşılanana kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği bünyesinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. maddesi uyarınca herhangi bir avukat ataması yapılmamasına, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği dosyaları kapsamında talep edilecek görevlendirmeler, avukat nezaretinde yapılacak soruşturma aşaması işlemlerinin esasen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütüldüğü de nazara alınarak,hiçbir yurttaşın hak kaybı yaşamaması için avukatlık mesleğinin ve müdafilik görevlerinin gereklerinin Ankara Adliyesi içinde ve savcılık birimlerinde Ankara Barosu Yönetim Kurulu ya da görevlendirdiği gözlemcilerin refakatinde gerçekleşecek şekilde 1136 sayılı yasanın 97/4 hükmü uyarınca yerine getirilmesine.

2- Aynı gerekçelerle, idari ve cezai tahkikatın ilerlemesinin sağlanması için Av. Büşra Pamukçu’ yu darp eden 1. Sulh Ceza Mahkemesinde 09.11.2018 tarihinde görevli mübaşir ve diğer şüphelinin kimlik bilgileri ilgili soruşturma dosyasına ve baromuza bildirilene kadar     1. Sulh Ceza Hakimliği’ ne de Avukat ataması yapılmamasına,

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ile Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine CMK kapsamında zorunlu müdafi atamalarının 19.11.2018 tarihi itibariyle durdurulacağının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ na, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ ne, Ankara Adli Yargı Komisyon Başkanlığı’ na ve meslektaşlarımıza bildirilmesine,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR. 14.11.2018

 

  ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU