Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi bugün (26 Kasım 2014) bir basın açıklaması yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kadın erkek eşitliği fıtrata ters” şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG- Erdoğan’a “Erkek şiddeti nedeniyle ölmek de, kadının fıtratında var mı? On iki yaşındaki çocukların, yaşlı adamlarla evlendirilmesi de, kadının fıtratında var mı?” şeklinde soruların yöneltildiği açıklamada,  şöyle denildi:

“Anne olmak, cenneti ayaklarının altına almak, kadının fıtratında var ama anlaşılan çalışma hayatında yer almak, devletin yüksek kademelerinde çalışmak kadının fıtratına ters.

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar süren kadın-erkek eşitliği mücadelesine, bu açıklamadan daha büyük bir darbe olamaz diye düşünüyoruz. Kadın karşıtlığı, bizzat Cumhurun başı tarafından zikredilmiş ve sonuna kadar desteklenmiştir.”

Kadınların yürüttüğü mücadelenin Erdoğan’ın “bu narin bedenler kürek tutamaz” şeklindeki açıklamalarını açıklayanlar tarafından yok sayıldığını vurgulandığı açıklamada,  Anayasa’nın 10. Maddesi’nde yer alan “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür” hükmü hatırlatıldı.

Kadın-erkek eşitliğinden fiziksel değil “toplumsal cinsiyet” eşitliğinin anlaşılması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, “Kadınları sadece ‘narin bedenler’ olarak nitelendirmek, kadınların ötekileştirilmesinden başka bir şey değildir” denildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda verilen mücadelenin sürdürüleceğine yer verilen açıklama, şu ifadeler ile sonlandırıldı:

“Bu tür söylemlerle, kadınların zorla ikincil konuma sokulmasına, çalışma hayatından yok edilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğimiz gibi, kadın erkek eşitliğinin ‘yaşamın fıtratı’ haline getirilmesi için, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesi göreve davet ettiğimizi, basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”