Anayasa Mahkemesi, polis tarafından kötü muameleye maruz kaldığını belirten başvuruya 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-Anayasa Mahkemesi kararında, devletin, söz konusu davada, başvurucunun fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü kanunlar aracılığı ile koruma hususundaki pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediğini kaydedilerek, soruşturma ve davaların uzamasının, kötü muamele uygulayan kamu görevlileri hakkındaki yaptırımların caydırıcılığını azalttığını vurguladı.

Polisin A.Y. kimlik sorması ile başlayan ve başvurucu D.Y’nin de dahil olduğu tartışma sonucu başlayan süreci değerlendiren mahkeme gerekçeli kararında; fiziksel güç kullanılmasının insan onurunu kırdığını ve kural olarak Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasını ihlal edildiği vurgulandı. D.Y.’nın, gözaltına alındığında uğradığı şiddetin yoğunluğu nedeni ile gelecekte de sürekli bir acı ve endişe içinde yaşama riski altında kalacağını vurgulan kararda, eziyet yasağının maddi boyutu bakımından ihlal edildiğini belirtti.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi, soruşturma ve davaların uzamasının kötü muamele uygulayan kamu görevlileri hakkındaki yaptırımların caydırıcılığını azalttığını belirterek, devletin söz konusu davada başvurucunun fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü kanunlar aracılığı ile koruma hususundaki pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirledi. Mahkeme, devletin etkili soruşturma yapma usul yükümlülüğünü de ihlal edildiğini kaydederek, eziyet ve insan haysiyeti ile bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul yönünden ihlal edildiğin tespitinde bulundu. Anayasa Mahkemesi, başvurucuya 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.