Ak Saray’ın da aralarında yer aldığı Atatürk Orman Çiftliği’nde inşa edilen yapıların Atatürk’ün vasiyetine aykırı hareket edildiği iddiasıyla açılan davada vasiyetin kaybolduğu ortaya çıktı. Mahkeme Maliye Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açılan davaların idari yargının görev alanı olduğunu tespit ederek, bunların ayrılmasına karar verilirken, Atatürk’ün vasiyetine uyulmayarak, şartlı bağışın ihlal edildiği iddiasıyla Başbakanlığa açılan dava kabul edildi.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-TMMOB’a bağlı meslek odalarınca Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerine ilişkin Atatürk’ün vasiyetinin ihlal edildiği iddiasıyla açılan davada, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü mahkemeye, Mustafa Kemal Atatürk ‘ün vasiyetnamesi ve bağış senedinin kurumda bulunmadığına yönelik yazı gönderdi.

TMMOB’a bağlı meslek odalarınca Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerine ilişkin Atatürk’ün vasiyetinin ihlal edildiği iddiasıyla açılan davada, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü mahkemeye, Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetnamesi ve bağış senedinin kurumda bulunmadığına yönelik yazı gönderdi.

Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, davacı odaların temsilcileri, müdahillik talebinde bulunanlar ve tarafların avukatları katıldı. Hakim, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne yazılan müzekkere yazılarının cevabını okudu. Okunan müzekkere yazısına göre, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetnamesi ve bağış senedinin, 1989’da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere eski bakanlardan Oltan Sungurlu’ya verildiği bilgisi paylaşıldı. Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, Atatürk’ün kendi el yazısı ile yazdığı 6 Eylül 1938 tarihli vasiyetinin 1989’da dönemin Adalet Bakanı Oltan Sungurlu tarafından Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne 01071 kayıt no’su ile teslim edildiğini tespit etti. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün müzakere cevabında ise ne vasiyetnamenin ne de bağış senedinin kurumda bulunmadığı bildirildi.

Maliye Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açılan davaların idari yargının görev alanı olduğuna karar vererek bunların ayrılmasına karar verilirken, müdahillik konularının değerlendirilmesi ve söz konusu davada eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi. Yeni duruşma tarihi daha sonra taraflara tebliğ edilecek. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve davacı meslek odaları avukatları, devlet arşivlerinin cevabı için, mahkemeden vasiyetin elden takibini talep ettiler.