Geçmişte Yargıtay’da yapılan, daha sonra otellere taşınan nihayet Saray’a hapsolan açılış törenleri yalnızca yargı kurumunun değil ülkemizin bir bütün olarak son yıllarda içinden geçtiği süreci çok özlü biçimde ortaya koymaktadır. Bağımsızlığını kaybetmiş, hukuk adına beklentilerin en aza inmiş olduğu koşullarda, yargının içinde bulunduğu durum, adli yıl açılış törenlerine yansımıştır. Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının vurgulandığı, yasama ve yürütme faaliyetlerinden beklentilerin dile getirildiği, yargıyı etkileyen siyasal, sosyal konular başta olmak üzere yargının bütün unsurlarına dair konuların ele alındığı açılış töreni, yürütmenin huzurunda yapılmıştır.

Yargıyı oluşturan unsurların yürütme ile girmiş olduğu ilişkiler ve özellikle baroların aynı girdaba kapılması, toplumun adalet paydasında bütünleşmesinden bir adım daha uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Önümüzdeki adli yılda yargının ve özellikle mesleğimizin içinde bulunduğu pek çok sorunun devam edeceği görünmektedir. Bu durumu aşma yargının bütün unsurlarının üzerine vazifedir. Biz Savunma olarak kendimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğimizi ilan ediyoruz.

Avukat meslektaşlarımızın, hakim, savcıların ve yargı emekçilerinin yeni adli yılını kutluyoruz.

Bütün toplum için acil ihtiyaç haline gelen adalet ve tam bağımsız-tarafsız yargı talebimizi ve umudumuzu tekrarlıyoruz. Savunmanın daha saygın olduğu bir adli yıl diliyoruz.

SAVUNMA HAREKETİ