Türkiye Barolar Birliği tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen Çevre ve Kent Kurultayı, “PLANLI ÇEVRE KATLİAMI” başlığı ile 3 Haziran ‘da Ankara Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 

İki oturumdan oluşan kurultayda ilk oturum Savunma Hareketi’nde yer alan ve TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi olan Av.Nurten ÇAĞLAR YAKIŞ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilirken, Yüksek Şehir Plancısı Ayşe IŞIK GEZER, Orman Yüksek Mühendisi Doç.Dr. Yücel ÇAĞLAR ve yine Savunma Hareketi’nde yer alan TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av.Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ kurultayda konuşmacı olacak.

Öğleden sonra gerçekleşecek 2. oturumun moderatörlüğü TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi olan Av. Tuncay KOÇ’un tarafından gerçekleştirilirken bu oturumun konuşmacaları; ODTÜ Matematik Fakültesinden Prof.Dr.Çağatay KESKİNOK, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan KARAKUŞ CANDAN ve Ulaşım Plancısı Erhan ÖNCÜ olacak.

Kurultayın ilk oturumu 10.30 – 12.15 saatleri arasında, ikinci oturumu ise 13.30 – 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.