Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği ile diğer bazı kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına yönelik olarak siyasi iktidar tarafından çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Meslek örgütlerinin yasalarının değiştirilerek yeni düzenlemeler getirileceği ve meslek mensuplarının istediği kuruluşa üye olabilmesinin sağlanacağı ifade edilmektedir.

Yüzbinlerce üyesi olan kuruluşlarla ilgili yapıldığı ileri sürülen yasa çalışmaları kapalı kapılar ardında yürütülmekte, konunun muhatabı olan kesimlerin görüşlerine başvurmak bir yana, kamuoyuna herhangi bir açıklama dahi yapılmamaktadır.

Çeşitli meslek birlikleri, yaşanan bu sürecin durdurulması amacıyla açıklamalar yapmakta, siyasi iktidara çağrıda bulunmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği de 24 Şubat 2018 Cumartesi günü, tüm baro organlarının ve avukat meslektaşlarımızın katılımına açık olağanüstü toplantı yapma kararı almıştır.

Avukatlık mesleğine yönelik bilinmez bir sürecin içerisinde bulunduğumuz bu koşullarda, mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkmayı temel bir görev olarak kabul ediyoruz.

Siyasi iktidarın, meslek alanlarımızda tahribat yaratacak içerikte ve demokratik yönetim esaslarına aykırılık taşıyan bu çalışmalar bir an önce durdurulmalı ve kamuoyuna tatmin edici açıklama yapılmalıdır.

Meslek örgütümüzün, mesleki hak ve yetkilerimizin savunulması için 24 Şubat’ta yapılacak Türkiye Barolar Birliği Olağanüstü Toplantısı’ndayız.

Savunma Hareketi

Türkiye Barolar Birliği tarafından gerçekleştirilen çağrı şu şekilde; 

Bilindiği üzere Yönetim Kurulumuz 09 Şubat 2018 tarihinde 2018/167 sayılı kararıyla,  Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin parçalara ayrılmasına yönelik söylem ve projelerle ilgili olarak tüm Baro Başkanlarımızın, Barolarımızın Seçilmiş Kurullarının ve tüm meslektaşlarımızın davetli olduğu olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi kararı almıştır.

Katılacak meslektaş sayımız dikkate alınarak, toplantının Türkiye Barolar Birliği binasında yapılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir.

Toplantı öncesinde saat 11 00 da Baro Başkanlarımız ve onların beraberindeki heyetlerle birlikte Anıtkabir ziyareti yapılacaktır.

Ülkemizin ve mesleğimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konuda düzenlediğimiz bu toplantıya Baronuz Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Delegeleri, Seçilmiş Kurullarınızın üyeleri ve meslektaşlarımızla birlikte katılımınızı diler, saygılar sunarım.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

TOPLANTININ                                                                        :

     Gündemi : 1-)Türkiye Cumhuriyetinin Kurucuları ve Şehitlerimiz İçin Saygı Duruşu,
2-) İstiklal Marşımızın Okunması,
3-)Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun Açış Konuşması,
4-)Baro Başkanlarımızın, Delegelerimizin, Barolarımızın Seçilmiş Kurul Üyelerinin ve Dileyen Meslektaşlarımızın Konuşmaları,
5-)Kapanış
Tarihi : 24 Şubat 2018 (Cumartesi)
Saati : 13 00
Yeri : Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu 
Balgat Ankara
(TBB Hizmet Binası Yan)

Not: 
Meslektaşlarımızın toplantıya cüppeleri ile katılmaları önerilmektedir.