Savunmahareketi.org – 10 Ekim katliamı sonrası idarenin ağır hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle açılan davaların avukatlarına Emniyet Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu.

EGM Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçesinde, “… Kurumumuz aleyhine açılan davada … imzalı dilekçede yer alan ifadelerle savunma sınırının aşıldığı, Kurumumuzun itibarının zedelenmeye çalışıldığı ve dilekçede yer alan ifadelerin Kuruma karşı iftira niteliği taşıdığı …” gerekçesiyle ceza soruşturması yapılmasını ve haklarında kamu davası açılmasını talep etti.

Katliamda ölenlerin yakınları ile yaralananlar adına idari yargıda açılan davalarda, ilgili idarelerin ağır hizmet kusurunun ortaya konulması için ileri sürülen iddiaları, EGM Hukuk Müşavirliği “iftira” ve “hakaret” olarak değerlendirerek, dava dilekçesinde imzası bulunan avukatın savunma sınırlarını aştığı şeklinde yorumladı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısı olan katliam sonrası EGM aleyhine açılan davaların dava dilekçelerinde yer alan ve şikayete konu olan ifadelerden bazıları şöyle:

“20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç’ta gerçekleştirilen benzer katliam sonrasında bu tür bir saldırının gerçekleşebileceği konusunda kamuoyuna yansımış istihbarat bilgileri bulunduğu halde herhangi bir önlem alınmamıştır.”

“Tıpkı Suruç Katliamında olduğu gibi katliam bölgesinde tek bir polis dahi bulunmamıştır.”

“Açıklamalardan katillerin kimliklerinin bilindiği, arananlar listesinde oldukları, dahası, eylem için Gaziantep’ten Ankara’ya gelirken yolda polis tarafından durduruldukları halde engellemedikleri ve gelip eylemi gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.”

“Pek çok sağlıkçının ilk müdahalesi kolluk güçlerinin müdahalesi nedeniyle engellenmiştir.”

EGM dilekçesinde, “avukatın savunma adı altındaki ifadeleriyle savunma hakkını kötüye kullanması ve hatta Kurumumuza karşı iftira suçuna mahal vermesi asla kabul edilemez bir tutumdur” ifadesine yer verdi.

EGM’nün suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat ve Noter Soruşturma Bürosu, dilekçede imzası bulunan avukattan 10 gün içinde yazılı savunma istedi.

Emniyet birimlerinin 10 Ekim saldırısından 25 gün önce birden fazla canlı bombanın eylem yapacağı bilgisi aldıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişlerince hazırlanan ön inceleme raporunda ortaya çıkmış, alınan istihbaratın ilgili yerlere iletilmemesi ve gereken tedbirlerin alınmaması nedeniyle bazı emniyet mensupları hakkında soruşturma açılması gerektiği yer almıştı.

Ankara Valiliğinin izin vermemesi nedeniyle ilgili görevliler hakkında soruşturma açılmadığı da, savcılık tarafından şikayetçi avukatlara bildirilmişti.