Barolara ve Hukuk Örgütlerine Çağrımızdır

10 Ekim 2015 tarihinde, KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), TTB (Türk Tabipleri Birliği) ve TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) çağırısı ile çok sayıda demokratik kitle örgütü, birçok siyasi parti ve yurttaşın katılımı ile Ankara’da yapılması planlanan “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi, Barış Emek ve Demokrasimitinginde yaşanan katliama ilişkin dava 07 Kasım-11 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayacaktır.

Bu zamana kadar bir katliamın nasıl “soruşturulamaz” hale getirildiğine tanıklık ettik. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak olan bu yargılamanın da akamete uğratılmaması için tüm Barolara ve Hukuk Örgütlerine bu davanın takipçisi olması için çağrıda bulunuyoruz.

Katliam öncesi adım adım örülen politikalara, katliamın gerçekleştiği gün ve sonrasında almaktan imtina edilen önlemlere ve ailelere, yakınlara, avukatlara kapalı yürütülen soruşturmaya inat; yüz arkadaşımıza ve tüm halklara sözümüzü tutmak için tüm Barolara ve Hukuk Örgütlerine bu davanın takipçisi olmak için çağrıda bulunuyoruz.

Devleti sorumluluktan kurtarmak, IŞID’i bile yargılatmamak için yola çıkanlara inat, adalet için sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Ne pahasına olursa olsun gerçekleri açığa çıkaracak ve adalete ulaşacağız. Tüm Barolara ve Hukuk Örgütlerine bu sözü birlikte büyütmek için çağrıda bulunuyoruz.

Biliyoruz ki yaşanan acıların sahibi olanlar bu davanın da sahibidir. Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamlarından biri olan Ankara Katliamını asla unutturmamak ve adalet için,  tüm Baroları ve hukuk örgütlerini, 07 Kasım 2016 tarihinde başlayacak olan davayı birlikte takip etmeye davet ediyoruz.

UNUTTURMAYACAĞIZ ! 

HESAP SORACAĞIZ!

10 Ekim Davası Avukat Komisyonu

 

Tarih              : 7-11 Kasım 2016
Saat               : 10.00
Yer                 : Ankara Adliyesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi – 2016/232 E
İletişim          : 10.10.hukuk@gmail.com