DİSK, KESK, TTB ve TMMOB yöneticilerinin 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istedikleri ve “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” gerekçesiyle yargılanmalarına bugün başlandı. Çağlayan Adliyesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, belge ve dilekçelerin incelenmesi için 1 Mayıs davasını 24 Mart’a erteledi.

1 Mayıs 2014’te İstanbul Valiliği tarafından gösteri ve yürüyüşlere kapatılan Taksim Meydanı için yaptıkları çağrılar nedeniyle, “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” suçlamasıyla haklarında dava açılan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir’in yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda, 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan dava öncesi adliye binası önünde toplanan çok sayıda meslek örgütü ve siyasi parti temsilcileri protesto gösterisinde bulundu. İngiltere’den, Almanya’dan, Hollanda’dan, Fransa’dan ve Yunanistan’dan gelen işçi sendikası ve uluslararası sendikaların temsilcileri de destek vermek amacıyla adliyeye geldi.

Taksim’i Yasaklamak Suçtur 

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB  adına ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu. Açıklamada, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında  2014 1 Mayıs’ı ile ilgili olarak İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığı hatırlatıldı.

Emek ve meslek örgütlerinin yöneticilerinin “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ile suçlandığının ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:

“Oysa 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak suçtur! Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamanın hakkımız olduğunu teslim eden çok sayıda ulusal ve uluslararası mahkeme kararı mevcuttur.

Türkiye mahkemeleri de 1 Mayıs’ta Taksim alanına yıllardır yaptığımız çağrılarla ilgili defalarca “beraat” ve “takipsizlik” kararları vermiştir. Verilen mücadeleler sonucu 2010, 2011 ve 2012’de Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarına herhangi bir saldırı olmamış, emeğin birlik-mücadele ve dayanışma bu alanda yüz binlerle, coşku içinde, şarkılarla türkülerle kutlanmıştır.

Her yıl daha fazla katılımla, daha büyük coşkuyla gerçekleşen Taksim 1 Mayıs’ı iktidarı rahatsız etmiş ve 2012’deki devasa kutlamanın ardından 2013’te saldırılar başlamıştır. AKP hükümeti tüm mahkeme kararlarına ve üç yıl boyunca hiçbir olumsuz durum yaşanmamasına rağmen 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklayarak suç işlemiştir. İşçileri, emekçileri 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırmak değil bunu engellemek suçtur. Sadece Taksim’i değil, emeğin var ettiği kentlerin neredeyse tüm merkezi meydanlarını, “yasaklı meydan” olarak emeğe kapatmak suçtur.

İşte bu nedenle fermanın çağırdığı zamanda, çağırdığı yerdeyiz. Bizler bu fermana karşı kendimizi değil davamızı savunmak için buradayız. Bu fermana karşı savunma yapmaya değil milyonlarca işçi ve emekçi adına bu fermanı yargılamaya geldik.”

Gün Faşizmi Yargılama Günüdür!

Çünkü faşizmin amacı emeğiyle geçinenlerin, açlık sınırının altında ücretlerle çalışırken sessiz kalması, ölürken bile çığlık atmaması, taşeron köleliğinin sürmesidir! Tam da bu yüzden grevleri yasaklarlar, işçilere gaz bombalarıyla saldırırlar!

Gün Faşizmi Yargılama Günüdür!

Çünkü faşizmin amacı Anayasal haklarımızı kullanmamızı, sendikal örgütlenmemizi, hakkımızı arayıp sormamızı engellemektir! Bu yüzden emek örgütlerini, meslek örgütlerini baskı altına alırlar, yandaş örgütlenme ağlarının dışında kalan tüm sendikaları, meslek odalarını, demokratik kitle örgütlerini yok etmek isterler!

Gün Faşizmi Yargılama Günüdür!

Çünkü faşizmin amacı ayakkabı kutularının, kaçak saraylarının, asgari ücretten pahalı kadehlerinin bekasını korumaktır. İşte bu yüzden 1 Mayıs’a düşmandırlar, grevlere düşmandırlar; DİSK’e, KESK’e, TMMOB’a, TTB’ye düşmanca yaklaşırlar!

 Gün Faşizmi Yargılama Günüdür!

Çünkü mücadele ederek, direnerek, mahkemelerde de haklılığımızı tescil ettirerek kazandığımız 1 Mayıs alanımızı savunmak ve 1977 başta olmak üzere 1 Mayıs’larda katledilen arkadaşlarımızın anısını yaşatmak görevimizidir. 1 Mayıs’ı savunmak, emeği savunmaktır, eşitliği savunmaktır, özgürlüğü savunmaktır, demokrasiyi savunmaktır, barışı savunmaktır.

Biz bugün burada 1 Mayıs’ı savunurken AKP faşizmini hep beraber yargılayacağız. 1 Mayıs’ta Taksim’e omuz omuza yürüdüğümüz tüm dostlarımızla beraber, işçileri, emekçiler, mühendisler, hekimler, hukukçular ve emek dostları, kol kola, omuz omuza bu fermanı yırtacak!”

Duruşmadan Notlar

Duruşma öncesi sendika temsilcileri sloganlar eşliğinde adliyeye girdi…

Savunmasını yapan Kani Beko: “1996’da üç işçiyi öldüren tetiği çekenler de yargılanmadı. 77 katliamı aydınlatılmadığı sürece demokrasi sorunu da çözülemez. 1977 katliamının hesabı hala sorulmadı ama biz burada yargılanıyoruz. Yargılanması gereken haklarımızı çiğneyen kamu görevlileri, faşist düzen kuranlar. Tarih faşizmi yargılayacaktır, yaşasın 1 Mayıs”

Savunmasını yapan KESK Başkanı Lami Özgen: “1 Mayıs’ta Taksimi yasaklamak 77 katliamını devletin yaptığını kabul etmektir. Suçlamadaki fiiller örgütümün bana verdiği görevlerdir. Bu  dava hükümsüzdür”

TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı: “2010-2011-2012’de dünyanın en görkemli 1 Mayıslarını gerçekleştirdik.”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan: “Bu davada yanlış kişiler yargılanıyor. Biz biber gazlı saldırıya uğradık…”

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu: 1 Mayıs ve Taksim Meydanı işçi sınıfının onur mücadelesinin simgesidir. 7 Haziran 2013’te Erdoğan’ın miting düzenlediği havalimanı kitlesel miting alanı mıdır? 1 mayisin seklini ancak isçi sınıfı belirler, siyasi iktidarlar değil. Onlara kışkırtma davası açılmış mıdır? Bu ülkede ayaklar baş olacak. İstanbul Taksim’dir, Emek Sineması’dır, Gezi’dir. Sermayenin değil emeğindir. Bu ülkede ayaklar baş olacak, üretenler yönetecek”

1 Mayıs davası belge ve dilekçelerin incelenmesi için 24 Mart’a ertelendi.

(Cumhuriyet.Com.Tr, Savunma Hareketi.Org)